Klimkovická 58/30

Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, Czechia

Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, Česko

Weather10° Tuesday 2. 3. 2021, 11:25
12°Today
13°Wednesday
12°Thursday
Friday
Saturday
9h4m/s
12h12°2m/s
15h10°1m/s
18h3m/s
21h3m/s
rainless
0h3m/s
3h3m/s
6h3m/s
9h10°5m/s
12h13°5m/s
15h11°4m/s
18h4m/s
21h4m/s
rainless
0h4m/s
3h5m/s
6h5m/s
9h10°5m/s
12h12°6m/s
15h10°5m/s2 mm
18h3m/s1 mm
21h2m/s2,2 mm
0h4m/s0,9 cm
3h4m/s3,1 cm
6h5m/s0,7 cm
9h6m/s
12h6m/s
15h5m/s
18h-2°3m/s
21h-3°3m/s
0h-4°2m/s
3h-5°2m/s
6h-4°1m/s
9h0m/s
12h1m/s
15h2m/s
18h-2°3m/s
21h-3°3m/s
rainless
6:2917:31source: Počasí.cz

Businesses at this address:

`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Klimkovická 58/30