Bavorova 12

Bavorova 12, 386 01 Strakonice I, Czechia

Bavorova 12, 386 01 Strakonice I, Česko

Weather Saturday 23. 1. 2021, 13:01
Today
Sunday
-1°Monday
-1°Tuesday
Wednesday
12h5m/s
15h1m/s
18h-1°1m/s0,2 cm
21h-3°2m/s
0h-4°2m/s
3h-3°2m/s
6h-1°2m/s
9h5m/s0,3 cm
12h7m/s
15h-1°5m/s
18h-3°5m/s
21h-5°3m/s
0h-7°2m/s
3h-8°2m/s
6h-7°1m/s
9h-4°1m/s
12h-1°1m/s
15h-4°2m/s
18h-3°2m/s0,2 cm
21h-3°3m/s
0h-4°4m/s
3h-4°4m/s
6h-3°4m/s
9h-2°4m/s0,2 cm
12h-1°5m/s
15h-1°4m/s0,2 cm
18h-2°4m/s0,6 cm
21h-1°5m/s0,6 cm
0h-1°6m/s
3h-2°6m/s
6h-2°5m/s
9h-1°6m/s
12h6m/s0,8 cm
15h-1°5m/s0,3 cm
18h-1°4m/s
21h-2°4m/s
7:4816:46source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Bavorova 12