Bavorova 12

Bavorova 12, 386 01 Strakonice I, Czechia

Bavorova 12, 386 01 Strakonice I, Česko

Weather12° Tuesday 11. 5. 2021, 03:40
26°Today
14°Wednesday
10°Thursday
15°Friday
12°Saturday
3h11°2m/s
6h15°2m/s
9h21°2m/s
12h25°3m/s
15h26°4m/s
18h21°4m/s
21h16°3m/s0,3 mm
0h14°4m/s
3h12°4m/s1,2 mm
6h12°3m/s4,9 mm
9h12°4m/s5 mm
12h12°5m/s10 mm
15h12°6m/s10 mm
18h11°6m/s3,4 mm
21h10°5m/s2,4 mm
0h10°5m/s0,3 mm
3h5m/s0,2 mm
6h5m/s0,7 mm
9h10°6m/s1,4 mm
12h10°5m/s2,8 mm
15h10°4m/s2,7 mm
18h10°4m/s1,5 mm
21h3m/s0,5 mm
0h4m/s0,3 mm
3h4m/s
6h10°4m/s
9h13°5m/s
12h15°4m/s
15h15°3m/s
18h13°2m/s
21h2m/s
0h2m/s
3h2m/s
6h1m/s
9h12°1m/s0,7 mm
12h12°2m/s2,2 mm
15h12°2m/s0,8 mm
18h11°1m/s
21h2m/s
5:2820:36source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Bavorova 12